top of page

קהילת מעצבים.ות בוגרי מוסדות עיצוב ואומנות, בעלי תפיסת עולם מקיימת העוסקים בחומרי גלם שמקורם פסולת שמישה, עודפי יצור וחומרים ממוחזרים. הקהילה כוללת מעצבים מתחומים שונים: עץ, פלסטיקה, טקסטיל ועוד. חברים בה מעצבים מבוססים לצד מעצבים צעירים.

 

מטרות התנועה:

  • קידום וחשיפה של מעצבי הקהילה

  • העלאת המודעות ושיתוף ידע בתחום המיחדוש

  • שיתוף חומרי גלם בין גורמים מסחריים לבין מעצבי הקהילה

bottom of page