top of page

מיזם ראשון מסוגו בישראל:

פיתוח מודל פירוק ופינוי סלקטיבי בשלב טרום ההריסה של בניינים בתהליך תמ"א והתחדשות עירונית.

 מטרת המיזם להציל, לתקן ולחדש כמה שיותר אלמנטים קיימים מתוך דירות ובניינים, מהם ניתן לעשות שימוש חוזר והחזרתם למעגל הצריכה (כלכלה מעגלית).

 

המיזם מספק תעסוקה לקהילות ועמותות העוסקות בשיקום.

התיקון והמיחדוש נעשה ע"י חיילים בשיקום בהדרכת מעצבים.ות.

התהליך מלווה בתיעוד ומדידה.

bottom of page